aapanel

AAPanel VPS

Toàn quyền truy cập
Bao gồm IPv4 & IPv6:
Ảo hóa KVM
Nâng cấp một cú click
Lưu trữ NVMe
Quản lý tường lửa
Cài đặt lại và Khởi động lại hệ điều hành
Hàng tháng ( -0% )
Hàng năm ( -25% )
Hai năm một lần ( -50% )

EVA1

122.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
1 vCPU Cores
1 GB RAM
15GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA2

183.750 vnd
/Tháng

Giá cố định
1 vCPU Cores
2 GB RAM
25GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA3

367.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
2 vCPU Cores
4 GB RAM
40GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA4

612.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
4 vCPU Cores
6 GB RAM
60GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA5

1.102.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
4 vCPU Cores
8 GB RAM
120GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA6

1.690.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
6 vCPU Cores
12 GB RAM
240GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA7

2.450.000 vnd
/Tháng

Giá cố định
8 vCPU Cores
16 GB RAM
400GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA8

3.430.000 vnd
/Tháng

Giá cố định
8 vCPU Cores
24 GB RAM
600GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay

EVA9

5.512.500 vnd
/Tháng

Giá cố định
8 vCPU Cores
32 GB RAM
850GB Lưu trữ Nvme
IPv4 + IPv6
Giảm thiểu DDoS tự động
Tường lửa + Quản lý IP
Băng thông không giới hạn
Kết nối 1 Gbps
Mua ngay